top of page

Sprekers.

Esther Middelkoop.png

Prof. Dr. Esther Middelkoop

Hoogleraar 'Huidregeneratie en wondgenezing', Amsterdam UMC (locatie VUmc), afdeling Plastische, reconstructieve en handchirurgie en directeur van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN).

Onderwerp: De biologie van wondgenezing

Prof. Middelkoop geldt internationaal als expert op het gebied van huidregeneratie en wondgenezing (haar leeropdracht) en leidt de onderzoeksactiviteiten van de VSBN. Haar fundamenteel en klinisch onderzoek richt zich met name op huidweefseltechnologie (Tissue Engineered Skin) en huidvervangende materialen. Hieronder vallen ook nieuwe antibacteriële behandelmethoden en de toepassing van innovatieve huidsubstituten, waarbij de doorloop van fundamenteel onderzoek naar klinisch applicatie voorop staat. Prof. Middelkoop gaat tijdens haar lezing in op onderwerpen als ‘Wat gebeurt er eigenlijk  in de verschillende fases van de wondgenezing? Waarom geneest een wond en waar kan het misgaan? En welke rol speelt de extracellulaire matrix (ECM) in het wondgenezingsproject?

Henk.jpg

Zorgcoördinator Brandwondencentrum en Wetenschappelijk medewerker dienst Plastische en Reconstructieve Heelkunde, Universitair Ziekenhuis Gent.

Onderwerp: Brandwondenbehandeling in het UZ Gent anno 2023: het resultaat van verschillende paradigma shifts.

Henk bespreekt de paradigma shifts die in belangrijke mate de huidige behandeling van brandwonden bepalen in het brandwondencentrum van het Universitair Ziekenhuis in Gent. Hierbij gaat hij dieper in op de veranderde focus van overleven naar overleven met het behoud van quality of life, laser Doppler imaging voor objectieve bepaling van het genezingspotentieel van brandwonden (diepte bepaling), selectief enzymatisch debridement als alternatief voor chirurgisch debridement en litteken management.

Henk Hoeksema

Wouterbrekelmans.jpg

MD. Wouter Brekelmans

Hoofd Alrijne Wondcentrum, Leiderdorp.

Onderwerp:  De diabetische voet. Het belang van een multidisciplinaire aanpak om amputatie te voorkomen. 

De diabetische voet wordt gedefinieerd als een infectie, ulceratie en/of destructie van het diepe weefsel van de voet, in combinatie met neuropathie en/of perifeer arterieel vaatlijden bij diabetespatiënten. Het aantal mensen met diabetes mellitus werd wereldwijd geschat op 131 miljoen in 2000. Dit aantal zal naar verwachting stijgen tot 366 miljoen in 2030. Eerdere studies hebben aangetoond dat diabetespatiënten tot 25% risico hebben op het ontwikkelen van een ulcus. De jaarlijkse incidentie van diabetische voetulcera is 3% -10%. In Nederland is de incidentie 3%, ongeveer 15.000 patiënten per jaar. Een diabetisch voetulcus leidt in 15 - 25% van de patiënten tot amputatie. Daarnaast is er groot risico op recidief ulcera (circa 25%). Bij patiënten die een amputatie moeten ondergaan is de 3-jaars overleving rond 40%. De kwaliteit van leven is laag bij patiënten met een persisterende diabetisch ulcus en vergelijkbaar met patiënten met een kleincellig longcarcinoom. 

Het belang van een multidisciplinaire aanpak ter voorkoming van amputaties
Belangrijk is dus om ulcera te voorkomen en een diabetisch voetenteam is hierbij essentieel. Tenminste 40 % van de amputaties bij diabetespatiënten kan worden voorkomen met een multidisciplinaire benadering. De oorzaken van deze recidiverende pathologie is multifactorieel. De behandeling is dus ook multidisciplinair. De presentatie zal de meest voorkomende factoren bespreken (Endocrien, arterieel, infectie, druk/standsafwijkingen) en de multidisciplinaire behandeling, inclusief eventuele chirurgische mogelijkheden tot standsreconstructie.

Daniel-Seesink-Johannes-van-Camp-Fotostudio-ZieZo_comp-460x613.webp

Oprichter/eigenaar Bewust Zoo – Gedrag van Aap tot Mens.

Onderwerp: Wat mensen kunnen leren van apen.
Een gedragsbiologische kijk op menselijke organisaties.

Professioneel Vlooien
Sociale veiligheid is een van de basisbehoeftes van mensen, nodig om zich prettig te voelen in een groep collega’s of een groep sportvrienden en -dichter bij huis- in de eigen familie of het gezin. Het ontbreken van (voldoende) sociale veiligheid zorgt ervoor dat je je bedreigd voelt, je niet vrij voelt om zaken open te bespreken en je je niet gehoord voelt. Het remt ook de samenwerking, terwijl het juist van groot belang is om van elkaar te leren en kennis met elkaar te delen. Ziekteverzuim kost bedrijven miljoenen euro’s per jaar. Het is de taak van leiders om sociale veiligheid te bieden. Maar hoe doe je dat? Wat kunnen de medewerkers zelf doen? En welke rol speelt het hebben van een duidelijk doel hierbij? Het zijn vragen die ruimschoots beantwoord worden wanneer je goed kijkt naar het herkenbare gedrag van mensapen.


Vlooien
Daniel Seesink neemt u in zijn lezingen en webinars mee terug naar de basis: het gedrag van mensapen. Uitgangspunt is de gedragsbiologie, die zich richt op het (sociaal) gedrag bij dier en mens. Hij laat zien hoe apenleiders sociale veiligheid binnen hun groep organiseren en borgen. En wat er gebeurt wanneer die sociale veiligheid er (tijdelijk) niet is. De functie van vlooien komt uitgebreid aan bod, evenals bewezen principes voor het beïnvloeden van gedrag. Uiteraard maakt Daniel Seesink een praktische vertaling naar bedrijven en organisaties.


 

Daniel Seesink

bottom of page